Illustrator Coro Koro Mewtwo Promo Mint
This is a CoroKoro Mewtwo Pokeball Promo. Mint - Book Value $40 - $62
46.50
Mint